ข้อมูลผู้ถือครองโดเมน Whois

ระบบตรวจสอบข้อมูล โดเมนเนม Whois นี้ มีไว้สำหรับ ตรวจสอบข้อมูล ผู้ที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนเนมนั้นๆ โดยคุณสามารถกรอกชื่อที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม Check เพื่อให้ระบบค้นหาข้อมูล และแสดงผลขึ้นมา

ระบบนี้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Whois กลางทั่วโลก ทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกๆ ชื่อ และเป็นข้อมูลจริงที่ใช้อ้างอิงกันในระบบสากล

กลับสู่ด้านบน