จดโดเมนเนมภาษาไทย "ชื่อไทย.com" (IDN)

ชื่อโดเมนเนมภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักษรภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น โพลาร์.com เว็บ-โฮสติ้ง.com เป็นต้น ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนี้ เป็นมาตรฐานใหม่ ที่เรียกกันว่า IDN (Internationalized Domain Name) ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งาน ได้อย่างสากล และมีเบราเซอร์ต่างๆ ที่รองรับการทำงาน ซึ่งเราเปิดรับจดทะเบียนโดเมนเนมลักษณะนี้ ใน 2 นามสกุล คือ .com และ .net

ข้อดีของการใช้โดเมนเนมภาษาไทย

ได้อันดับที่ดีกว่า บน Search Engine ด้วยโดเมนเนมภาษาไทย
  • จดจำง่าย ได้ชื่อที่ต้องการ สำหรับชื่อโดเมนเนมที่สะกดแบบภาษาอังกฤษได้ยาก หรือ มีวิธีการสะกดหลายวิธี อย่างเช่น คำว่า "สวัสดี" อาจจะเขียนได้หลายแบบเช่น sawasdee หรือ sawaddee ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าสับสน ดังนั้นการจดชื่อภาษาไทย แล้วโปรโมท ก็จะทำให้ง่ายต่อการจดจำชื่อสำหรับคนไทย
  • ได้อันดับที่ดีกว่า บน Search Engine เป็นที่ทราบกันว่า หากชื่อโดเมนเนมของคุณตรงกับ keyword หรือคำค้นหา ระบบ Search Engine อย่างเช่น google.com ก็จะแสดงผลในอับดับที่ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น เราได้จดทะเบียนโดเมนเนมชื่อว่า เว็บ-โฮสติ้ง.com เมื่อค้นหาคำว่า "เว็บโฮสติ้ง" ผ่าน google ก็จะพบว่า ชื่อโดเมนเนมที่เราจดทะเบียนไว้ แสดงผลอยู่ในหน้าแรก อันดับ 1 ใน 3 ทีเดียว

ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนมมีง่ายๆ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม แบบที่คุณต้องการ

ปัจจุบัน โดเมนเนมภาษาไทย สามารถจดทะเบียนได้ 2 นามสกุลคือ .com และ .net โดยมีราคาค่าจดทะเบียนดังนี้

ราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละนามสกุลและระยะเวลา
นามสกุล/ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
.com, .net 495 บาท 980 บาท 1,465 บาท 1,950 บาท 2,435 บาท

2. ตรวจสอบว่าโดเมนเนมที่คุณต้องการมีสถานะ "ว่าง" พร้อมจดหรือไม่

เมื่อทราบค่าจดทะเบียนโดเมนเนมที่ต้องการแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมนั้นๆ ว่ามีผู้ถือครองโดเมนเนมอยู่แล้วก่อนหรือไม่ ซึ่งโดเมนเนมที่จะจดทะเบียนได้ ต้องไม่มีผู้อื่นใช้งานอยู่ก่อน กล่าวคือ ต้องมีสถานะเป็น "ว่าง" พร้อมจดทะเบียนใหม่

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ด้วยการกรอกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการเป็นภาษาไทยได้เลย เพราะระบบของเราได้พัฒนา ระบบที่เรียกว่า "IDN Conversion" ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แปลงชื่อภาษาไทย ให้เป็นรุปแบบมาตรฐาน xn--*.com เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Check"

กลับสู่ด้านบน