จดโดเมนสากล .com, .net, .org และอื่นๆ (TLDs)

โดเมนเนมสากล เป็นชื่อโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการทำเว็บไซต์ เพราะชื่อนั้นจำง่าย และเป็นที่คุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่ โดยทั่วไป การจดโดเมนเนมลักษณะนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ เพียงแต่เตรียมเงิน พร้อมสำหรับค่าโดเมนเนม เช็คชื่อที่ต้องการว่ายังว่างพร้อมให้เราถือครองหรือไม่ จากนั้นก็ยื่นลงทะเบียนเพื่อครอบครองโดเมนเนมที่ต้องการได้เลย

การจดทะเบียนโดเมนเนมกับเรา มีความปลอดภัย และคุณจะเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100% กล่าวคือ คุณจะได้รับ Username/Password ในการ Login เข้าสู่ระบบจัดการโดเมนเนม และสามารถเปลี่ยนย้ายโฮสติ้ง หรือเปลี่ยนย้ายไปต่ออายุกับที่อื่นก็ได้หากต้องการ ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมนเนมมีง่ายๆ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนม แบบที่คุณต้องการ

ราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละนามสกุลและระยะเวลา
นามสกุล/ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
.com, .net, .org, .info, .biz 450 บาท 890 บาท 1,320 บาท 1,740 บาท 2,150 บาท
.asia, .pro, .tel 650 บาท 1,290 บาท 1,920 บาท 2,540 บาท 3,150 บาท
.mobi. .name, .eu, .us, .me, .co, .ws 950 บาท 1,850 บาท 2,750 บาท 3,650 บาท 4,550 บาท
.cn, .tv, .cc 1,950 บาท 3,850 บาท 5,750 บาท 7,650 บาท 9,550 บาท
.xxx 2,950 บาท 5,850 บาท 8,750 บาท 11,650 บาท 14,550 บาท

2. ตรวจสอบว่าโดเมนเนมที่คุณต้องการมีสถานะ "ว่าง" พร้อมจดหรือไม่

เมื่อทราบค่าจดทะเบียนโดเมนเนมที่ต้องการแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมนั้นๆ ว่ามีผู้ถือครองโดเมนเนมอยู่แล้วก่อนหรือไม่ ซึ่งโดเมนเนมที่จะจดทะเบียนได้ ต้องไม่มีผู้อื่นใช้งานอยู่ก่อน กล่าวคือ ต้องมีสถานะเป็น "ว่าง" พร้อมจดทะเบียนใหม่

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของโดเมนเนมผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ด้วยการกรอกชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม "Check"

กลับสู่ด้านบน