ระบบแปลงโดเมนเนมระหว่าง ชื่อไทย.com และ IDN

อย่างที่ทราบกันว่าโดเมนเนมที่มีลักษณะ "ชื่อไทย.com" นั้น อันที่จริงจะมีรูปแบบมาตรฐานเป็น "xn--_______.com" ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เรียกว่า IDN (Internationalized Domain Name) ซึ่งบ้างครั้งจะจดจำได้ยาก เราจิงพัฒนาระบบแปลงโดเมนเนมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใช้งาน โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้

แปลงจาก ชื่อไทย.com เป็น IDN

ชื่อไทย ชื่อละบรรทัด (เช่น โพลาร์.com)

แปลงจาก IDN เป็น ชื่อไทย.com

IDN ชื่อละบรรทัด (เช่น xn--v3ckf6c3d0c.com)