โดเมนเนม

โดเมนเนม หรือชื่อเรียกเว็บไซต์ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนมที่ดี จะช่วยให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย และสามารถเปิดเข้าเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกตลอดเวลา บริษัทของเรามีบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนม ดังต่อไปนี้

จดทะเบียนโดเมนเนม

Domain Name Registration

การจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นการลงทะเบียนเพื่อเป็นจองความเจ้าของชื่อเว็บไซต์ตามที่ต้องการ โดยมีพื้นฐานอยู่ว่า ชื่อที่ต้องการจดทะเบียน ต้องมีสถานะ "ว่าง" คือ ไม่ได้ถือครองโดยผู้อื่นอยู่ก่อนหน้านี้

สำหรับรายละเอียดชื่อโดเมนเนมที่เราสามารถจดทะเบียนให้ได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 • โดเมน .com, .net, .org และอื่นๆ

  ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .com, .net, .org, .biz, .info, .mobi, .name, .eu, .us, .cn, .tv, .cc และ .asia ซึ่งโดเมนเนมเหล่านี้ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการขอจดทะเบียน ราคาค่าบริการจะคิดราคาเป็นรายปี โดย ราคาเริ่มต้นที่ 450 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลด)

 • โดเมนเนมของประเทศไทย .th

  ได้แก่ โดเมนเนมที่มีนามสกุล .co.th, .in.th, .or.th และ .go.th สำหรับโดเมนเนมในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมอาทิ .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท, .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในกลุ่มนี้ เริ่มต้นที่ราคา 800 บาท/ปี และพิเศษเฉพาะ .in.th 400 บาท/ปี (ในกรณีที่จดทะเบียนโดเมนเนมหลายปีมีส่วนลดเช่นเดียวกัน)

 • โดเมนเนมภาษาไทย "ชื่อไทย.com"

  ชื่อโดเมนเนมภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักษรภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น โพลาร์.com เว็บ-โฮสติ้ง.com เป็นต้น ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนี้ เป็นมาตรฐานใหม่ ที่เรียกกันว่า IDN (Internationalized Domain Name) ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งาน ได้อย่างสากล และมีเบราเซอร์ต่างๆ ที่รองรับการทำงาน ซึ่งเราเปิดรับจดทะเบียนโดเมนเนมลักษณะนี้ ใน 2 นามสกุล คือ .com และ .net

ต่ออายุและถ่ายโอนโดเมนเนม มาใช้ระบบของเรา

Domain Name Renewal/Transfer

โดเมนเนม มีการจดทะเบียนเพื่อใช้งานเป็นระยะเวลาในหน่วยของปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไปแล้ว แต่ยังคงมีความประสงค์จะใช้งานโดเมนเนมนั้นๆ ต่อไปอีก เราก็จะมีบริการต่ออายุโดเมนเนมด้วยเช่นเดียว

บริการนี้ ครอบคลุมถึง โดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ก็สามารถนำมาต่ออายุกับเราได้เช่นเดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "การถ่ายโอนโดเมนเนม" ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมก็จะมีราคาเท่ากับราคาค่าจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่

ระบบจัดการโดเมนเนม

Domain Name Configuration

ระบบจัดการโดเมนเนม ใช้สำหรับจัดการข้อมูลต่างๆ ของโดเมนเนมที่คุณครองครอง โดยให้กรอกข้อมูล ชื่อโดเมนเนม, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งคุณสามารถใช้ระบบจัดการโดเมนเนมจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งหมด อาทิ

 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ ที่อยู่ อีเมล เจ้าของโดเมนเนม
 • เปลี่ยน DNS สำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการโฮสติ้ง
 • ตั้ง Redirect URL กล่าวคือ ให้ระบบถ่ายโอนไปยังเว็บไซต์ใดๆ เมื่อเรียกชื่อโดเมนเนมได้
 • กำหนดข้อมูล "เว็บไซต์อยู่ในระหว่างจัดทำ" หรือ Page Underconstruction ได้
กลับสู่ด้านบน