ต่ออายุและถ่ายโอนโดเมนเนม

เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่า โดเมนเนมกำลังหมดอายุ ก็สามารถเข้ามาดำเนินการต่ออายุโดเมนเนมได้ทันที โดยจะต้องจัดการก่อนจะถึงวันหมดอายุจริงของโดเมนเนมนั้นๆ

เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการถ่ายโอนโดเมนเนมมาต่ออายุที่ระบบของเรา ก็สามารถทำได้ โดยจะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 7 วัน และอีเมล Admin Contact ของโดเมนเนมนั้นๆ เป็นอีเมลที่มีความสำคัญ เนื่องจากจะต้องใช้ยืนยันการถ่ายโอนผู้ให้บริการต่ออายุโดเมนเนม

ในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายโอนโดเมนเนมได้สำเร็จ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม อย่างเช่น อีเมล Admin Contact ไม่สามารถใช้งานได้ หรือการถ่ายโอนทำหลังจากโดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว ทางเรายินดีชำระเงินค่าต่ออายุโดเมนเนมคืนให้แก่ลูกค้า

ราคาค่าต่ออายุโดเมนเนมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละนามสกุลและระยะเวลา
นามสกุล/ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
.com, .net, .org, .info, .biz 450 บาท 890 บาท 1,320 บาท 1,740 บาท 2,150 บาท
.asia, .pro, .tel 650 บาท 1,290 บาท 1,920 บาท 2,540 บาท 3,150 บาท
.mobi. .name, .eu, .us, .me, .co, .ws 950 บาท 1,850 บาท 2,750 บาท 3,650 บาท 4,550 บาท
.cn, .tv, .cc 1,950 บาท 3,850 บาท 5,750 บาท 7,650 บาท 9,550 บาท
.xxx 2,950 บาท 5,850 บาท 8,750 บาท 11,650 บาท 14,550 บาท
.in.th 400 บาท 795 บาท 1,180 บาท 1,585 บาท 1,980 บาท
.co.th, .ac.th, .go.th 800 บาท 1,500 บาท 2,250 บาท 3,000 บาท 3,750 บาท

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อโดเมน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุโดเมนเนม สามารถกรอกชื่อโดเมนเนมและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

ถ่ายโอนโดเมน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการถ่ายโอนมาต่ออายุที่ระบบของเรา ให้กรอกชื่อโดเมนเนมละบรรทัด

  • ปี