ตรวจสอบสถานะโดเมนเนม

ผลลัพธ์ของโดเมนเนมที่คุณต้องการตรวจสอบจะแสดงอยู่ในรายการด้านล่างนี้ รายการที่ "ว่าง" หมายถึงโดเมนเนมว่างพร้อมให้คุณจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ ส่วนรายการที่ขึ้นว่า "ไม่ว่าง" หมายถึงชื่อโดเมนเนมนั้นมีเจ้าของแล้ว คุณสามารถคลิกที่ ข้อมูลผู้ถือครองโดเมนเนมเพื่อดูชื่อเจ้าของโดเมนเนมนั้นๆ ได้

ในกรณีที่คุณต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม ให้กรอกข้อมูลชื่อโดเมนเนมใหม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม Check อีกครั้ง