บริการพิเศษสำหรับลูกค้าธุรกิจ

บริษัทในกลุ่มนี้ถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ที่ต้องการบริการพิเศษซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่นการ ติดตั้งและจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีดาวน์ไทม์ให้ (Down Time) น้อยที่สุด หรือที่เราตั้งชื่อบริการในลักษณะนี้ว่า "Never Down Plan"

บริการ Never Down Plan

ในบางกลุ่มธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความคาดหวังที่จะสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทุกเวลา และมีโอกาสที่เว็บไซต์จะหยุดบริการหรือเกิดดาวน์ไทม์น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย การจะให้บริการในลักษณะเช่นนี้ได้ จะต้องใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อผสมผสานกัน เช่น

  • การทำกระจายโหลดของเซิร์ฟเวอร์หรือที่เรียกกันว่า Load Balancing
  • การทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในลักษณะ DFS (Distributed File System)
  • การสำรองฐานข้อมูลแบบ Database Mirroring

บริษัทของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการจัดการกับระบบเหล่านี้ ซึ่งมั่นใจอย่างยิ่งว่า เราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจของคุณได้ ท่านสามารถดูกรณีตัวอย่างได้ต่อไป

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

เว็บไซต์: cool93.net
รายละเอียด: เว็บไซต์ของคลื่น Cool93 FM ซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงออนไลน์ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก
ปัญหา:
  • เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก CPU 100%
  • แบนด์วิทธิ์ไม่พอถ่ายทอดเสียงให้ผู้ฟัง
การแก้ไข:
  • ทำ Load Balancing สำหรับเว็บไซต์
  • เพิ่มเซิร์ฟเวอร์อีก 2 ตัวสำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดโดยเฉพาะ
ผลลัพธ์:
  • เว็บไซต์ไม่มีดาวน์ไทม์อีก
  • สามารถถ่ายทอดเสียงวิทยุไปยังผู้ฟังได้มากกว่า 40,000 คน
เซิร์ฟเวอร์: ใช้ทั้งหมด 5 ตัว

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบ Plan และค่าบริการ

Plan แต่ละ Plan จะมีความแตกต่างตามจำนวนเซิร์ฟเวอร์ ประสิทธิภาพ และเทคนิคการจัดการ ซึ่งจะส่งผลกับราคาค่าบริการ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ จะมีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบ Plan และค่าบริการของ Never Down Plan คลิกปุ่ม Order Now! เพื่อสั่งซื้อ
Order Now! Order Now!
รายละเอียด/Plan NEVER-DOWN-1 NEVER-DOWN-2
คุณสมบัติทั่วไป
ระบบปฎิบัติการ
ค่าบริการ 18,950 14,950 บาท/เดือน 27,950 19,950 บาท/เดือน
ค่าติดตั้งครั้งแรก (ฟรี! เมื่อซื้อตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) 5,000 บาท 5,000 บาท
ฟรี! จดโดเมนเนม 5 ชื่อ 10 ชื่อ
ฟรี! โฮสติ้ง Email Plan 5 ชื่อ 10 ชื่อ
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
จำนวนเซิร์ฟเวอร์ 2 ตัว 3 ตัว
เทคนิค Load Balancing
DFS
Load Balancing
DFS
Database Server
พื้นที่ใช้งาน (ฮาร์ดดิสก์) 1 TB/เครื่อง 2 TB/เครื่อง
หน่วยความจำ (แรม) 4 GB/เครื่อง 8 GB/เครื่อง
ไอพีแอดเดรส 1 IP/เครื่อง 2 IP/เครื่อง
การเชื่อมต่อแบบ Gigabit 100/1000 Mbps yes yes
แบนด์วิทธ์ที่ใช้งาน "ในประเทศ" ไม่จำกัด ไม่จำกัด
แบนด์วิทธ์ที่ใช้งาน "ต่างประเทศ" ไม่เกิน 60 GB ไม่เกิน 120 GB
เกี่ยวกับซอฟท์แวร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS, Apache IIS, Apache
.NET Framework 4.0, 3.5, 2.0 4.0, 3.5, 2.0
ASP Compoment yes yes
PHP + Zend Optimizer yes yes
เซอร์วิสอื่นๆ เช่น FTP, DNS, SMTP yes yes
การจัดการเซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง Remote Desktop yes yes
ระบบจัดการโฮสติ้งของ PORAR (Hosting Control Panel) yes yes
เกี่ยวกับฐานข้อมูล
MS Access, MS Excel yes yes
MySQL MySQL yes yes
ระบบจัดการ MySQL ผ่านเว็บ yes yes
MS SQL Server 2008 R2 MS SQL Server 2008 R2 - yes
ระบบจัดการ MS SQL Server ผ่านเว็บ - yes
ระบบช่วยเหลือและบริการ
Website Monitoring แจ้งเตือนทาง SMS yes yes
บริการ 24 ชั่วโมงทั้งโทรศัพท์ อีเมล และ Live Chat yes yes
ฟรี! Thawte SSL123 Certificates yes yes
Order Now! Order Now!
กลับสู่ด้านบน